Thủ tục thông báo về người nước ngoài đến làm việc

Khi người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (không phải tỉnh, thành phố thường xuyên làm việc) từ 10 ngày liên tục trở lên hoặc 30 ngày cộng dồn trong 1 năm thì Người sử dụng lao động hoặc phía đối tác VN phải thông báo bằng văn bản về người nước ngoài đến làm việc.

Trình tự thực hiện:
Khi người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (không phải tỉnh, thành phố thường xuyên làm việc) từ 10 ngày liên tục trở lên hoặc 30 ngày cộng dồn trong 1 năm thì Người sử dụng lao động hoặc phía đối tác VN phải thông báo bằng văn bản về người nước ngoài đến làm việc,
Nội dung thông báo: Họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người sử dụng lao động, đối tác phía VN

Thành phần Hồ sơ: (01 bộ)
  1. Văn bản về người nước ngoài đến làm việc, với nội dung: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài
  2. Bản chụp giấy phép lao động đã được cấp.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trước ngày dự kiến người nước ngoài đến làm việc

Phí, lệ phí: Không cần trả lệ phí

Kết quả việc thực hiện: Thông báo về người nước ngoài đến làm việc.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.