Thủ tục thay đổi mức đóng, phương thức đóng đối với đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thay đổi mức đóng, phương thức đóng đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  • Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc đại lý thu.
  • Đối với cơ quan BHXH:
  1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.
  2. Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu; chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.
  3. Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, xác nhận, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (Mẫu D01-TS).
  2. Sổ BHXH.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.