Thủ tục thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  • Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
  • Đối với cơ quan BHXH
  1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.
  2. Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu sau đó chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.
  3. Bộ phận cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ; Trường hợp phải in Tờ rời xác nhận thời gian tham gia BHXH thì chuyển dữ liệu xác nhận sổ BHXH về BHXH tỉnh, in Tờ rời sổ BHXH sau khi BHXH tỉnh đồng ý; chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  • Đơn vị:
  1. Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
  2. Bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập.
  3. Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
  • Người lao động: sổ BHXH.
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày làm việc. Riêng hưu trí không quá 7 ngày.
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận sổ BHXH.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.