Thủ tục thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:
  • Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
  • Đối với cơ quan BHXH
  1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị tham gia BHXH, BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.
  2. Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu sau đó chuyển kết quả đã giải quyết cho bộ phận Cấp sổ thẻ.
  3. Bộ phận cấp sổ thẻ: Kiểm tra dữ liệu và hồ sơ và thực hiện điều chỉnh trên sổ BHXH.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  • Đối với trường hợp người lao động thay đổi một trong các yếu tố: tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH; chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc; mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:
  1. Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
  2. Người lao động (trường hợp điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời gian trước): bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.
  • Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì đơn vị lập 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.

Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.