Thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:

- Tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật nộp đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp nơi đã đăng ký;

- Sở Tư pháp xem xét nếu hợp lệ thu hồi Giấy đăng ký cũ và quyết định cấp Giấy đăng ký mới; trong trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
 
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý(bản chính);
- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cũ (bản chính).
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Giấy đăng ký tham gia TGPL (cấp mới).
- Trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối
 
Lệ phí (nếu có): Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.