Thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

 1. Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả.
 2. Sở KH&ĐT thụ lý hồ sơ, ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt.
 3. Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.
Thành phần hồ sơ: (01 bộ gốc)

Trường hợp sửa đổi, bổ sung:

 1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh theo mẫu BM-HAPI-11-19 (Mẫu MĐ-2,Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương) (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh);
 2. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu BM-HAPI-11-22 (Mẫu MĐ-5,Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương) (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ);
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh đã cấp;
 4. Bản sao Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ);
 5. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp và của cơ sở bán lẻ.

Trường hợp cấp lại: (không thay đổi các nội dung đã được cấp)

 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu BM-HAPI-11-20 (Mẫu MĐ-3,Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Công thương) ;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh;
 3. Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp và của cơ sở bán lẻ.
 4. Văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh / Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.

Thời hạn giải quyết:

 

 1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc. (Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư ra Phiếu yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc trả lại  hồ sơ để nhà đầu tư hoàn thiện. Thời gian giải quyết theo qui định được tính từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, giải trình của nhà đầu tư. Quá thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có thông báo mà nhà đầu tư không thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ mặc nhiên hết hiệu lực);
 2. Trường hợp sửa đổi, bổ sung: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 3. Trường hợp cấp lại: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí: Không.

Yêu cầu khác trong giải quyết TTHC:

 1. Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu.
 2. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.