Thủ tục sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Chủ bằng bảo hộ có yêu cầu sửa đổi Bằng bảo hộ nộp một (01) bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt;.
 2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, gửi thông báo yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định
 3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục trồng trọt ký quyết định sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia và công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định hoặc Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp khồng giải quyết phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do;
 4. Trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng bị lỗi do Cục Trồng trọt thì Cục Trồng trọt phải cấp lại Bằng bảo hộ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày được yêu cầu.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. 01 bản Tờ khai yêu cầu sửa đổi Bằng bảo hộ theo mẫu tại Phụ lục 15 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT
 2. Bản chính Bằng bảo hộ; 
 3. Bản sao (có chứng thực hoặc bản chính xuất trình để đối chiếu) quyết định đổi tên, địa chỉ hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ hoặc các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ của chủ Bằng bảo hộ; 
 4. Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);
 5. Bản sao chụp biên lai thu lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt.
Thời hạn giải quyết:  
 1. Xác định tính đầy đủ của hồ sơ: 03 ngày làm việc;
 2. Ra quyết định sửa đổi Bằng bảo hộ: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Trồng trọt 
 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt
 4. Cơ quan phối hợp: Không có
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức.
                                               
Lệ phí: Lệ phí sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng: 100.000 đồng/Bằng.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Quyết định sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng
 2. Vào Sổ đăng ký quốc gia 
 3. Công bố trên Website

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.