Thủ tục quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây;
Bước 2: Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ và thực hiện: Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động; Hàng quý hoặc tháng, lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu số C67a – HD) nộp cho BHXH cấp huyện kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặ quý để quyết toán;
Bước 3: BHXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định, quyết toán, trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý.
 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
 
Thành phần, số lượng bộ hồ sơ: (01 bộ)
  1. Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực) hoặc giấy khai sinh (bản sao được chứng thực) của con; Đối với trường hợp lao động nữ là người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật 21% trở lên có thêm Giấy chứng nhận thương tật (bản sao) hoặc Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản sao);
  2. Đối với trường hợp lao động nữ là người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật 21% trở lên có thêm Giấy chứng nhận thương tật (bản sao) hoặc Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản sao);
  3. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C67a – HD, bản chính); 
 
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.   
     
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH cấp huyện
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH cấp huyện
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được duyệt.
 
Phí, lệ phí: Không  

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.