Thủ tục nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng lập Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH).
  2. Đến kỳ lĩnh lương, người lĩnh thay nộp Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH cho đại diện chi trả và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả, có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, nếu thực hiện sai sẽ phải bồi hoàn cho quỹ BHXH.
  3. Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH sau đó nộp cho BHXH cấp huyện.
  4. BHXH huyện lưu Giấy lĩnh thay lương hưu (thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 6 tháng đối với người hưởng cư trú tại Việt Nam).
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.
  2. Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.
Thời hạn giải quyết: Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.