Thủ tục nhận cha, mẹ, con

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục nhận cha, mẹ, con để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã;  
  2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì UBND cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết; cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Tờ khai đăng ký việc nhận con  hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự) hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) 
  2. Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
  3. Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;
  4. Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
 
Cơ quan phối hợp: Không
 
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
 
Lệ phí (nếu có): Không quá 10.000 đồng.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.