Thủ tục miễn nhiệm Thừa phát lại

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục miễn nhiệm Thừa phát lại để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Thừa phát lại làm đơn xin miễn nhiệm gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại.
  2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Thừa phát lại.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

  1. Đơn xin miễn nhiệm hoặc văn bản đề nghị của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn nhiệm Thừa phát lại.
  2. Tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm.

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Thừa phát lại, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại và quyết định thu hồi thẻ Thừa phát lại.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại.

Lệ phí (nếu có): Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Thừa phát lại bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  1. Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  2. Không hành nghề Thừa phát lại kể từ ngày được bổ nhiệm từ 6 tháng trở lên, trừ trường hợp có lý do chính đáng;
  3. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị xử lý vi phạm bằng hình thức cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm; Bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.