Thủ tục miễn, giảm phí thi hành án.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục miễn, giảm phí thi hành án để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người được thi hành án làm đơn đề nghị xét miễn, giảm phí thi hành án gửi cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thihành bản án, quyết định của Toà án;
  2. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định việc miễn, giảm phí thi hành án
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:
  1. Đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hành án;
  2. Các tài liệu liên quan (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không quá15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị được miễn hoặc giảm phí thi hànhán

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn, giảm phí thi hành án.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.