Thủ tục miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người được thi hành án, người phải thi hành án làm đơn đề nghị xét miễn, giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hànhán gửi tới cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án;
  2. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xem xét, ra quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:
  1. Thông báo của Cơ quan thi hành án dân sự về các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án;
  2. Đơn đề nghị xét miễn, giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơiđương sự cư trú hoặc cơ quan nơi làm việc.
  3. Giấy tờ chứng minh lý do đề nghị xét miễn, giảm thi hành án (Đương sự có khó khăn về kinh tế, thuộc diện neo đơn phảicó xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơingười đó nhận thu nhập;
  4. Đương sự là gia đình chính sách, có công với cách mạng phải có giấy tờ do cơ quan có thẩmquyền cấp để chứng minh; Đương sự bị tàn tật, ốm đau kéo dài phải có xác nhận của Hội đồng giám định y khoa hoặc cơquan y tế cấp huyện trở lên).
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Lệ phí (nếu có): không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.