Thủ tục ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm của người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm của người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 • Đối với Đại diện chi trả
 1. Thông báo rõ khoảng thời gian và địa điểm xác nhận chữ ký cho người hưởng.
 2. Trực tiếp tổ chức lấy chữ ký xác nhận của người hưởng (Mẫu 24a-CBH). Đối với người hưởng ốm nặng, già yếu không đi lại được thì đại diện chi trả phải đến tận nhà để lấy chữ ký hoặc điểm chỉ (Mẫu 24b-CBH), đồng thời phải ghi rõ khoảng thời gian xác nhận chữ ký.
 3. Chốt số người hưởng không đến ký xác nhận vào cuối Danh sách và nộp cho BHXH cấp huyện.
 • Đối với BHXH cấp huyện
 1. Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu 14a-CBH) chuyển đến địa chỉ của từng người hưởng không đến ký xác nhận chữ ký.
 2. Những người đã đến ký bổ sung thì BHXH huyện lập Thông báo tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu 14b-CBH) và gửi cho người hưởng biết.
 • Đối với người hưởng
 1. Tháng 5 và tháng 11 hàng năm người hưởng lĩnh tiền chế độ qua tài khoản thẻ ATM đến đại diện chi trả để ký xác nhận trên Danh sách chi trả (Mẫu C24a-CBH). Nếu không đến ký xác nhận sẽ bị tạm dừng chi trả.
 2. Khi nhận được Thông báo tạm dừng hưởng thì đến BHXH huyện để ký bổ sung chữ ký. 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM (Mẫu số 24a-CBH) hoặc Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).
 
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
 1. Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM;
 2. Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM.
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.