Thủ tục ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp thẻ cộng tác viên, cộng tác viên đến Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh của Trung tâm nơi mình cư trú hoặc công tác xuất trình Quyết định công nhận, thẻ cộng tác viên và đề nghị ký kết hợp đồng cộng tác; Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh của Trung tâm và cộng tác viên được thực hiện ký kết theo Hợp đồng cộng tác mẫu số 04-CTV-TGPL.

- Giám đốc Trung tâm ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm. Giám đốc Trung tâm ký hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho Trưởng Chi nhánh thừa ủy quyền ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm.
 
Thành phần hồ sơ:
- Quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên (Bản sao hoặc bản chụp từ bản chính);
- Thẻ cộng tác viên (Bản sao hoặc bản chụp từ bản chính).
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp thẻ cộng tác viên, Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh được ủy quyền mời cộng tác viên đến ký kết hợp đồng cộng tác.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm được ủy quyền.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng cộng tác được ký kết với cộng tác viên.
 
Lệ phí (nếu có): Không.
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
 
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.