Thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán trưởng. Đơn vị sự nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN có thể thuê người làm kế toán trưởng và do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định; Các đơn vị kế toán nêu trên được thuê người làm kế toán trưởng là cá nhân hành nghề kế toán hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải ký hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Trước khi ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng, đơn vị kế toán đi thuê phải lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng chấp thuận; Cấp có thẩm quyền là cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị kế toán. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho phòng tổ chức cán bộ của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý;
Bước 2: Thẩm định hồ sơ. Phòng tổ chức cán bộ của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, thời gian công tác, lý lịch cá nhân) sau đó chuyển lãnh đạo đơn vị phê duyệt;
Bước 3: Ra quyết định chấp thuận. Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý ra quyết định chấp thuận cho đơn vị kế toán thuê người làm kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị sự nghiệp do nhà nước thành lập việc thuê người làm kế toán trưởng không phải ký hợp đồng làm việc mà chỉ ký hợp đồng lao động trong đã có qui định các điều khoản liên quan đến việc thuê làm kế toán trưởng tại đơn vị theo qui định của pháp luật.
 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại cơ quan có thẩm quyền quyết định.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền;
  2. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
  3. Chứng chỉ hành nghề kế toán;
  4. Hợp đồng thuê làm kế toán trưởng;
  5. Hồ sơ cá nhân của người được thuê.
 
Thời hạn giải quyết: Không quy định
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện: Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc được phân cấp, uỷ quyền quyết định
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.