Thủ tục khôi phục thời hiệu thi hành án

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục khôi phục thời hiệu thi hành án để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:
  1. Người được thi hành án gửi Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành bản án, quyết định của Toà án. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; họ, tên địa chỉ của người được thi hành án, người phải thi hành án, nội dung của việc thi hành án, lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn.
  2. Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự xem xét, ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án hoặc quyết định bác đơn xin khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án.
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính
 
Thành phần hồ sơ:01 (bộ)
  1. Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu thi hành án;
  2. Bản án, quyết định được yêu cầu thi hành;
  3. Tài liệu chứng minh tài liệu chứng minh lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn.
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đình chỉ thi hành án
 
Lệ phí (nếu có): không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.