Thủ tục khiếu nại về thuế

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục khiếu nại về thuế để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện: 
 Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Tổng cục Thuế hoặc đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT.
 
Cách thức thực hiện:
  1. Nộp trực tiếp tại bộ phận Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế
  2. Gửi qua đường bưu chính
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Văn bản khiếu nại của NNT
  2. Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của cơ quan thuế có liên quan)
 
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:
  1. Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;
  2. Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                                   
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục thuế.
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng Cục thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính  hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại).
 
Lệ phí (nếu có): Không.
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.