Thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;
  2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
  3. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.
 
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB;
  2. Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB theo mẫu số 01-1/TTĐB;
  3. Bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ theo mẫu số 01-2/TTĐB (nếu không có phát sinh thì không phải khai).
 
Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện: Cục thuế
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.