Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính;
  2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
  3. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.
 
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN;
  2. Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp;
  3. Các phụ lục kèm theo (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế): Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN; Phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN; Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất mẫu 03-3/TNDN; Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN; Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế mẫu 03-5/TNDN.
 
Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện: Cục thuế
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.