Thủ tục hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nh

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị (Mẫu số 19-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người hưởng đang cư trú gửi BHXH cấp huyện.
  2. Đối với trường hợp trên 12 tháng chưa đến nhận tiền: BHXH huyện chuyển BHXH tỉnh xét duyệt vào Mẫu 19-CBH, chuyển BHXH huyện chi trả cho người hưởng.
  3. Đối với trường hợp từ 6 đến 12  tháng chưa đến nhận tiền: BHXH huyện kiểm tra, xét duyệt vào Mẫu 19-CBH để giải quyết cho người hưởng.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng.
 
Thời hạn giải quyết:
  1. Đối với trường hợp BHXH huyện xét duyệt: giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị. 
  2. Đối với trường hợp chuyển BHXH tỉnh xét duyệt: Không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền mặt hoặc Danh sách chi trả.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.