Thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  • Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
  • Đối với cơ quan BHXH:
  1. Bộ phận một cửa BHXH cấp huyện: Nhận hồ sơ của người  tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ về BHXH tỉnh.
  2. Phòng Thu BHXH tỉnh: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng KHTC xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH tỉnh.
  3. Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định hoàn trả, chuyển KHTC, BHXH huyện để hoàn trả cho đối tượng.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ (01 bộ):
  • Đối với trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng nộp Đơn của thân nhân người tham gia (Mẫu D01-TS).
  • Trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng toàn bộ hoặc đã đóng trùng, thừa:
  1. Đơn của người tham gia (Mẫu D01-TS).
  2. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hoàn trả tiền và tiền hoàn trả.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.