Thủ tục hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 • Đơn vị sử dụng lao động: Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
 • Đối với cơ quan BHXH:
 1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu. 
 2. Phòng Thu: Phối hợp với Phòng KHTC xác định nguyên nhân, số tiền đóng thừa; trình Thủ trưởng đơn vị
 3. Thủ trưởng đơn vị ra quyết định hoàn trả gửi Phòng KHTC, Phòng Thu.
 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 • Đơn vị:
 1. Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).
 2. Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
 3. Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
 • Người lao động:
 1. Sổ BHXH.
 2. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
 
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Thời gian cụ thể do BHXH tỉnh quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hoàn trả.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.