Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Đương sự nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp;
  2. Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ từ đương sự, gửi Công văn kèm theo 01 bộ hồ sơ về Bộ Tư pháp cho ý kiến;
  3. Trong thời hạn cụ thể Bộ Tư pháp xem xét gửi ý kiến bằng văn bản cho Sở Tư pháp;
  4. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tư pháp, nếu Bộ Tư pháp đồng ý thì Sở Tư pháp thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch và cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài; trong trường hợp không đủ điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho đương sự.

Thành phần hồ sơ: (02 bộ)

  1. Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài;
  2. Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn;
  3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có đơn yêu cầu;
  4. Bản sao hộ khẩu để chứng minh thẩm quyền ghi chú việc ly hôn.

Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

Lệ phí (nếu có): 50.000đ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.