Thủ tục đóng bảo hiểm cho cơ quan BHXH nơi cư trú của thân nhân người lao động đã chết.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đóng bảo hiểm cho cơ quan BHXH nơi cư trú của thân nhân người lao động đã chết để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện: 
  • Thân nhân người lao động: Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
  • Đối với cơ quan BHXH
  1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu. Hướng dẫn thân nhân người lao động nộp tiền cho bộ phận KHTC.
  2. Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu in danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (D05-TS) chuyển cho bộ phận KHTC.
  3. Bộ phận KHTC: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu; chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.
  4. Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gửi dữ liệu về BHXH tỉnh, xác nhận sổ BHXH khi được BHXH tỉnh đồng ý, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Sổ BHXH của người lao động
  2. Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS).

Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức và cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH.

Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.