Thủ tục đóng BHXH cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc của đơn vị

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đóng BHXH cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc của đơn vị để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  • Đơn vị sử dụng lao động: Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
  • Đối với cơ quan BHXH
  1. Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu. 
  2. Phòng Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
  3. Phòng cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.
 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.

Thành phần số lượng hồ sơ (01 bộ)
  1. Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
  2. Người lao động: sổ BHXH.
 
Thời hạn giải quyết: không quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức và cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.