Thủ tục đình chỉ thi hành án.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đình chỉ thi hành án để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người được thi hành án gửi văn bản từ bỏ quyền và lợi ích mà họ được hưởng theo bản án, quyết định tới cơ quan thihành án dân sự có thẩm quyền thi hành;
  2. Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án.
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần hồ sơ:
  1. Quyết định thi hành án;
  2. Văn bản từ bỏ quyền và lợi ích của người được thi hành án theo bản án, quyết định của Toà án.
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đình chỉ thi hành án.

Lệ phí (nếu có): không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.