Thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng chỉ tham gia Bảo hiểm y tế.

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng chỉ tham gia Bảo hiểm y tế để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

Đơn vị quản lý người tham gia BHYT nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

  • Cơ quan BHXH
  1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị quản lý người  tham gia BHYT. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho bộ phận Thu.
  2. Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.
  3. Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, rồi gửi dữ liệu về BHXH tỉnh. Sau khi BHXH tỉnh kiểm tra, đồng ý thì in thẻ BHYT theo quy định đối với những trường hợp tăng mới; chuyển kết quả đã giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại lý thu.
 
Thành phần số lượng hồ sơ (01 bộ):
  1. 02 bản danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)
  2. thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người giảm
 
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH quận/huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT của những trường hợp cấp mới.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.