Thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  • Đơn vị quản lý người tham gia BHYT nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
  • Cơ quan BHXH 
  1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị quản lý người  tham gia BHYT. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho Phòng Thu. 
  2. Phòng Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
  3. Phòng Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định đối với những trường hợp tăng mới; chuyển kết quả đã giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. 02 bản danh sách đối tượng tham gia BHYT.
  2. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người tham gia.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 
Đối tượng thực hiện: Tổ chức hoặc Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.