Thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người tham gia BHXH tự nguyện làm đơn đề nghị điều chỉnh, kèm theo các giấy tờ liên quan gửi cơ quan BHXH .
  2. Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì in nội dung điều chỉnh trên sổ BHXH (bìa sổ).
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Đơn đề nghị của người tham gia Mẫu.
  2. Sổ BHXH (bìa sổ)
  3. Hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…)
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ theo quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.