Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách nát hoặc tiêu hủy

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách nát hoặc tiêu hủy để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  2. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
  3. Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận "một cửa" để trả cho công dân, doanh nghiệp.
  4. Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
Thành phần hồ sơ (01 bộ):
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện theo mẫu tại Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn giải quyết (tối đa): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phí, lệ phí: Liên hệ.
 
Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
  1. Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ;
  2. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực);
  3. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả;
  4. Bản chính GCN đăng ký kinh doanh /GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy CN ĐKHĐ (nếu bị rách, nát);
  5. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới).

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.