Thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Tiếp nhận hồ sơ tại Sở khoa học công nghệ
  2. Xử lý hồ sơ
  3. Trả kết quả
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Tờ khai Đăng ký Bằng độc quyền sáng chế.
  2. Tờ khai Đăng ký giải pháp hữu ích
  3. Tờ khai đăng ký kiểu dáng Công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính.
 
Thời hạn giải quyết: không quy định.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
 
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời khách hàng.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.