Thủ tục đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Nộp hồ sơ.
  2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy yêu cầu chấm dứt việc giám hộ là phù hợp với quy định của pháp luật và không có tranh chấp, thì cán bộ hộ tịch ghi vào Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ, đồng thời ghi chú việc chấm dứt giám hộ vào sổ đã đăng ký giám hộ trước đây. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho người yêu cầu chấm dứt giám hộ một bản chính Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của đương sự.
  3. rong trường hợp người giám hộ đề nghị được thay đổi giám hộ và có người khác có đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ cũ và đăng ký việc giám hộ mới theo quy định.

Thành phần hồ sơ: (01 bộ):

  1. Tờ khai (theo mẫu quy định):
  2. Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây.
  3. Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
  4. Danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ (Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ.

Lệ phí (nếu có):Không quá: 50.000 đồng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.