Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

Niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con và thẩm định hồ sơ:

 • Trong thời hạn 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm:
 • Niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con trong 15 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư pháp và tại UBND cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con.
 • Nghiên cứu, thẩm tra, xác minh hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con, kể cả phỏng vấn các bên (nếu cần thiết),
Báo cáo kết quả thẩm tra:
 • Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất ý kiến giải quyết việc xin nhận cha, mẹ, con, trình UBND cấp tỉnh quyết định, kèm theo hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con.

Ra quyết định và trao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con:

 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp và hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con, nếu xét thấy các bên đương sự đáp ứng đủ điều kiện xin nhận cha, mẹ, con thì Chủ tịch UBNDcấp tỉnh ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con và trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để tiến hành trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên đương sự, ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con thì UBND cấp tỉnh có văn bản thông báo cho người gửi đơn yêu cầu.
 •  
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà đương sự có yêu cầu khác về thời gian, Sở Tư pháp tiến hành trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên đương sự và ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
Thành phần hồ sơ: (01 bộ)
 1. Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
 2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con;
 3. Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ;
 4. Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con;
 5.  
 1. Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.

Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

Lệ phí (nếu có): Không quá  1.000.000 đồng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.