Thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc) để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện: 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.
 
Cách thức thực hiện:
  1. Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.
  2. Thông qua hệ thống bưu chính.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Tờ khai đăng ký thuế (mẫu 01-ĐK-TCT) và các bảng kê các đơn vị thành viên, bảng kê các đơn vị trực thuộc, bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch... mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03, mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04.
  2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
 
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế .
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
 
Phí, lệ phí (nếu có):  Không.
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
- Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT).
- Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01)
- Bảng kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02)
- Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch; đơn vị hành chính sự nghiệp, kho hàng trực thuộc (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03)
- Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (mẫu số 01-ĐK-TCT-BK04).
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.
 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.