Thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Trình tự thực hiện: 
Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cách thức thực hiện:
  1. Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.
  2. Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
  1. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  2. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Phí, lệ phí (nếu có):  Không.
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.