Thủ tục đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 • Đơn vị quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT:
 1. Lập hồ sơ, ký hợp đồng đóng BHYT (Mẫu C04-TS) (trừ trường hợp do Quỹ BHXH đóng)
 2. Chuyển hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Dữ liệu điện tử có thể chuyển qua mạng internet.
 3. Chuyển tiền đóng theo thời hạn và phương thức đóng. 
 4. Đối với đối tượng là học sinh sinh viên thì nhà trường thu phần tiền thuộc trách nhiệm phải đóng của cá nhân sau đó chuyển đóng cho cơ quan BHXH
 • Cơ quan BHXH:
 1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị quản lý người  tham gia BHYT hoặc của người hiến bộ phận cơ thể. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho Phòng Thu. 
 2. Phòng Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
 3. Phòng Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.
 
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1.  02 bản danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
 2.  Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ...): kèm theo giấy tờ chứng minh.
 3.  Người đã hiến bộ phận cơ thể: bản sao Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.
Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức.
 
Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT.
 
Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.