Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:

- Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp,  nơi đã cấp giấy đăng ký hoạt động.

- Sở Tư pháp xem xét cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý và thông báo cho tổ chức đăng ký; nếu không đủ điều kiện thì từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (có mẫu kèm theo)
- Danh sách luật sư tư vấn pháp luật tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý(Bản chính).
- Giấy đăng ký hoạt động (bản sao)
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
 
Lệ phí (nếu có): Không
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.