Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký nội quy lao động để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa và nhận phiếu hẹn.
  2. Bộ phận “một cửa” vào sổ và chuyển phòng Lao động Tiền lương và BHXH. Phòng LLĐTL và BHXH thẩm định hồ sơ, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng LĐTL và BHXH trình Lãnh đạo Sở ký ban hành công văn thông báo về việc đăng ký nội quy lao động
  3. Sau khi ký công văn thông báo, Phòng Lao động Tiền lương và BHXH trả kết quả tới bộ phận một cửa. Đến hạn, bộ phận một cửa nhận lại phiếu hẹn và trả kết quả: công văn thông báo về việc đăng ký nội quy lao động
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa.
 
Thành phần, số lượng bộ hồ sơ: (01 bộ)
  1. Văn bản đăng ký Nội quy lao động (theo mẫu quy định)
  2. Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu quy định)
  3. Bản nội quy lao động
  4. Các văn quy định của đơn vị liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.      
     
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo về việc đăng ký Nội quy lao động.
 
Phí, lệ phí: Không  

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.