Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký nhãn hiệu để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 2. Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
 3. Ra thông báo chấp nhận / từ chối chấp nhận đơn
 4. Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 5. Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
 6. Ra quyết định cấp / từ chối cấp Văn bằng bảo hộ : Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầ

  Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

  Công ty Luật TNHH YouMe
  Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
  Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
  Email: info@youmevietnam.com.