Thủ tục đăng ký lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký lập chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để quý vị tham khảo, như sau:

Trình tự thực hiện:
  1. Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  2. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
  3. Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận "một cửa" để trả cho công dân, doanh nghiệp.
  4. Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
Thành phần hồ sơ (01 bộ):
  1. Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD: Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BM-HAPI-14-17; Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ sở hữu về việc lập Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp; Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh; Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu Chi nhánh/VPĐD; Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
  2. Trường hợp lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp: Thông báo địa điểm kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BM-HAPI-14-17; Đối với địa điểm kinh doanh hoạt động các ngành, nghề trong lĩnh vực y, dược thì phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.
Thời hạn giải quyết (tối đa): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 
Phí, lệ phí: 100.000 đồng.
 
Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
  1. Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ;
  2. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực);
  3. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả;
  4. Bản chính GCN đăng ký kinh doanh /GCN đăng ký doanh nghiệp;

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.