Thủ tục đăng ký làm thêm đến 300 giờ một năm

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký làm thêm đến 300 giờ một năm để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người sử dụng lao động thoả thuận với từng người lao động;
Bước 2: Thảo thuận với đại diện của người lao động về các chức danh nghề trong doanh nghiệp cần làm thêm giờ;
Bước 3: Tổng hợp và gửi công văn đề nghị theo mẫu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền;
Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và trả lời;
Bước 5: Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.
 
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Theo đường công văn
 
Thành phần, số lượng bộ hồ sơ: (01 bộ)
  1. Công văn xin phép;
  2. Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ;
  3. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
  4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.      
     
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 
 
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
 
Phí, lệ phí: Không  

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.