Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây
  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã    
 
Thành phần hồ sơ:
 
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.(Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).
 
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
 
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC:  Ủy ban nhân dân cấp xã
 
Cơ quan phối hợp (nếu có):
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân người đã đăng ký việc nuôi con nuôi
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi - TP/CN-2011/CN.04
 
Lệ phí (nếu có):  Miễn lệ phí
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi 
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 
- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
 
- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.