Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

 Trình tự thực hiện:Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại  Sở Tư pháp nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).
  1. Giám đốc Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài để cấp cho người yêu cầu đăng ký lại.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại  Sở Tư pháp  
 
Thành phần hồ sơ: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
 
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC:  Sở Tư pháp
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân người đã đăng ký việc nuôi con nuôi
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi - TP/CN-2011/CN.04
 
Lệ phí (nếu có):  Miễn lệ phí
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (đối với việc đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài).
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 
- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
 
- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.