Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Tiếp nhận đơn
 2. Thẩm định hình thức đơn
 3. Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn  
 4. Công bố đơn:  
 5. Thẩm định nội dung đơn
 6. Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai (02 bản);
 2. Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (04 bộ);
 3. Bản mô tả (01 bản);
 4. Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 5. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;
 6. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 7. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ.
 
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
 
Thời hạn giải quyết:
 1. Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn;
 2. Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 3. Thẩm định nội dung: 07 tháng từ ngày công bố đơn.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức
 
Lệ phí:
 1. Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng (cho mỗi phương án).
 2. Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi yêu cầu)
 3. Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh) (từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình/ảnh).
 4. Phí thẩm định nội dung: 300.000 đồng (cho mỗi phương án).
 5. Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng/mỗi phân nhóm.
 6. Phí tra cứu: 120.000 đồng (cho mỗi phương án).
 7. Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 phương án) (từ phương án thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 phương án).
 8. Lệ phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh, từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng)
 9. Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ 120.000 đồng (cho 1 hình/ảnh, từ hình/ảnh thứ 2 trở đi: 60.000 đồng)
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Quyết định hành chính.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.