Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận một cửa.
  2. Sở lao động tiếp nhận hồ sơ, giao giấy hẹn cho đơn vị sử dụng lao động.
  3. Đơn vị sử dụng lao động nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.
Thành phần, số lượng hồ sơ: (03 bộ)
  1. Công văn đăng ký có chữ ký và đóng dấu.
  2. Hệ thống thang lương, bảng lương 
  3. Bảng Quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh và nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.
  4. Văn bản của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp nêu ý kiến về hệ thống thang lương, bảng lương.
Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh, thành phố.

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hoàn chỉnh.

Lệ phí: Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.