Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp:
  • Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì Sở Tư pháp đăng ký việc giám hộ. Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt.
Giải quyết việc đăng ký giám hộ:
  • Sở Tư pháp giải xem xét, ghi vào Sổ đăng ký giám hộ và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ. Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại UBND cấp xã, nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.
  • Sau khi đăng ký giám hộ, Sở Tư pháp gửi cho UBND cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ và người được giám hộ bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ để giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Thành phần hồ sơ: (01 bộ): Giấy cử giám hộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thêm, thì có thể kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định công nhận việc giám hộ

Lệ phí (nếu có): Không quá 50.000 đồng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.