Thủ tục công nhận sáng kiến

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục công nhận sáng kiến để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Tiếp nhận hồ sơ sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất
 2. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của Hồ sơ
 3. Vào sổ đăng ký sáng kiến
 4. Cấp giấy xác nhận đã nhận Hồ sơ của tác giả sáng sáng kiến
 5. Gửi Hồ sơ cho các thành viên của Hội đồng sáng kiến tỉnh/chuyên gia được hội đồng sáng kiến mời tư vấn, phản biện
 6. Hội đồng sáng kiến họp và xét duyệt
 7. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các sáng kiến được chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận trình UBND tỉnh
 8. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận các sáng kiến
 9. Cấp Giấy chứng nhận sáng kiến và ra quyết định trả thù lao
 10. Phổ biến sáng kiến
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Đơn đăng ký sáng kiến (do tác giả sáng kiến viết) gồm 10 bản
 2. Giấy ủy quyền của tác giả trong trường hợp tác giả sáng kiến ủy quyền cho người khác đứng tên đăng ký sáng kiến
 3. Tài liệu mô tả sáng kiến và các tài liệu, giấy tờ có liên quan về sản phẩm và lợi ích thiết thực của sáng kiến hoặc giấy tờ khác có liên quan nếu có (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)
 4. Bản kết luận sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở họp xét và nhất trí đề nghị
 5. Biên bản họp xét sáng kiến của cơ sở
 6. Công văn đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công nhận sáng kiến cho tập thể, cá nhân của đơn vị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở khoa học và Công nghệ.
 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
 
Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
 
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
 
Lệ phí: Không.
 
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.