Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện: 

Chủ đơn (bên chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ) nộp 01 bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt;.

 1. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Trồng trọt thông báo rõ các thiếu sót của hồ sơ đề nghị chuyển nhượng, ấn định thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót và có ý kiến phản hồi. Quá thời hạn trên, nếu người nộp đơn không sửa chữa, bổ sung thì Cục Trồng trọt ra thông báo từ chối hồ sơ, có nêu rõ lý do;
 2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ khi Cục Trồng trọt nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục Trồng trọt ký thông báo chấp nhận chuyển nhượng đơn và công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo hoặc trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ;
 2. Hợp đồng (bản chính hoặc bản sao chứng thực) làm bằng tiếng Việt hoặc phải dịch ra tiếng Việt, từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc dấu giáp lai;
 3. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, đối với trường hợp giống cây trồng thuộc sở hữu chung;
 4. Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt;
 5. Trường hợp giống cây trồng được tạo ra bằng ngân sách nhà nước thì phải bổ sung các tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP.
Thời hạn giải quyếtthủ tục hành chính:
 1. Xác định tính đầy đủ của hồ sơ: 05 ngày làm việc;
 2. Thông báo chấp nhận chuyển nhượng đơn: 30 ngày làm việc.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Trồng trọt 
 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt
 4. Cơ quan phối hợp: Không có
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.
                                                        
Lệ phí: Không quy định.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Thông báo chấp nhận chuyển nhượng đơn
 2. Công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới hoặc trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.