Thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự

Công ty Luật TNHH YouMe giới thiệu thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người mua được tài sản thi hành án, người nhận tài sản để thi hành án làm hồ sơ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật.
  2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tàisản, quyền sử dụng đất xem xét, giải quyết;
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thành phần hồ sơ (01 bộ):
  1. Bản sao bản án, quyết định;
  2. Quyết định thi hành án, quyết định kê biên tài sản;
  3. Văn bản bán đấu giá thành hoặc biên bản giao nhận tài sản để thi hành án (hoặc quyết định giao tài sản cho người đượcthi hành án).
Thời hạn giải quyết: tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký tài sản, quyền sử dụng đất.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Lệ phí (nếu có): không.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.